Dokumenty na stiahnutie

Postup pri reklamácii
Reklamačný protokol
Vzorový formulár odstúpenie od zmluvy